Ceny LDT 2017

Dítě zaměstnace člena ZO OS KOVO ŽĎAS 1500,- Kč
Dítě zaměstnance ŽĎAS, a.s. 2400,- Kč
Vnuk, vnučka člena ZO OS KOVO ŽĎAS, zaměstnance ŽĎAS, a.s. 2000,- Kč
Vnuk, vnučka  zaměstnance ŽĎAS, a.s 2900,- Kč
Děti ostatních zájemců 4700,- Kč 

 

 

Počasí