Oddíly, oddíloví vedoucí pro třetí běh 2016 jsou pod záložkou Termíny pro rok 2016
Počasí